Untitled_9198355115_lUčiteľ jogy Matej Jurenka sa venuje joge niečo viac ako 15 rokov.  Je zakladateľom jogovej metódy, ktorú nazval „jogou nekonečného uzla“. Joga nekonečného uzla je metóda na dosiahnutie a využitie najvyššieho  tvorivého potenciálu ľudskej bytosti. Vychádza z tradičnej hatha jogy, ale kombinuje aj rôzne štýly „vinyasa“ jogy, prvky tai chi, shaolin a Matejové vlastné cviky.

V rokoch 2004 – 2006 pôsobil Matej v Indii, kde intenzívne študoval klasickú hatha jogu a ashtanga vinyasa jógu.  V roku 2007 začal vyučovať jogu v Čine, kde pôsobil s prestávkami 7 rokov.  Počas siedmich rokov strávených v Azii odučil  jógové semináre a workshopy v krajinách ako Malajzia, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Japonsko, Čína, Thajsko, Vietnam a Kambodža.

Matej prišiel na Lovinku v roku 2013 pomôcť vybudovať silnú a stabilnú jogovo-meditačnú zakladňu.

Viac informácií o Matejovi nájdete na jeho webstránke :  www.rozvahapohybu.sk

alebo na Matejovom Facebooku