Lovinka sa nachádza na laze medzi dedinami Cinobaňa a Lovinobaňa. Dá sa sem jednoducho dostať autom alebo peši. ( z Cinobane cca 30 minút, z Lovinobane cca 1 hodina ) po asfaltovej ceste.

AKO SA DOSTAŤ NA LOVINKU

Cez Lovinobaňu  ( na hlavnom ťahu Bratislava – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Košice )

Po vstupe do dedinky Lovinobaňa odbočíte z hlavnej cesty doľava ( smer od Zvolena, ak idete od Lučenca tak odbočíte doprava ) do dediny a budete pokračovať po hlavnej ceste až pokiaľ prídete na odbočku, ktorá vedie na Cinobaňu a Málinec. Vydáte sa touto cestou a budete prechádzať cez les a približne po 3,5 km vyjdete z lesa ( po poslednom stupáku ) a uvidíte pred sebou po ľavej strane turistické značenie, ktoré vedie na archeologické nálezisko ako aj Lovinku. Odbočíte po asfaltovej ceste prudko VĽAVO a približne po 200 metroch uvidíte pred sebou areál Lovinky.Do Lovinobane sa dá dostať veľmi dobre aj autobusmi a vlakmi

Cez Cinobaňu ( do Cinobaňe sa dá dostať cez Točnicu a to tak, že odbočíte z hlavného ťahu ZVOLEN – LUČENEC  pri SHELL pumpe na smer  Točnica / Cinobaňa )  

Po vstupe do Cinobane od Točnice odbočíte vpravo a približne po 100 metroch uvidíte po ľavej strane cintorín. Za cintorínom odbočíte prudko vľavo a pôjdete  popri cintoríne a družstve až vyjdete z dediny von. Po približne 1,5 km uvidíte pre sebou turistické značky ktoré smerujú na archeologické nálezisko – tu odbočíte DOPRAVA a približne po 200 metroch uvidíte pred sebou areál Lovinky. Táto cesta je v zime udržiavaná, takže ju odporúčame používať. Do Cinobane sa dá dostať autobusom z Lučenca alebo z Poltára

Lovinka