Na rozhraní lesa a lúky, v nádhernom dubovom háji medzi Cinobaňou a Lovinobaňou vzniká dedinka Lovinka – krásne miesto pre život, prácu, vzdelávanie a sebarealizáciu.

Dlhé roky sme tu realizovali hlavne semináre – avšak spoločenské zmeny nám ukázali nový smer ktorým sme sa začali uberať. Rozhodli sme sa využiť silu spolu-tvorby a nájsť pre  chaty ako aj vzdelávacie centrum nových majiteľom s ktorými spoločne vytvárame spoločenstvo, ktoré sa podiela na ďaľšom rozvoji Lovinky.

Na Lovinke dlhodobo býva v podnájme alebo vo vlastných chatách 15-20 ľudí ( rodinky aj jednotlivci ), ktorí si od  ktoré majú rôzne záľuby, zamestnania avšak spájajú ich podobné názory na slobodu, zdravé životné prostreide a dobré  medziľudské vzťahy.

Nachádza sa tu 8 samoststatných chát v rôznych velkostiach,  a na ich obnovu sme používali väčšinou prírodné materiály ako , ako napríklad hlina, trstina, drevo. Pestujeme si aj organickú stravu, vysadili sme veľké množstvo kríkov, stromov. Často využívame spolu-jazdu , požičiavame si náradie, zdielame medzi sebou skúsenosti a pomáhame si navzájom. Máme záujem pracovať aj na energetickej sebestačnosti, potravinovej sebestačnosti a minimalizácii životných nákladov.