Pri organizácii aktivít na Lovinke spolupracujeme s viacerými lektormi, trénermi a organizáciami, pre ktorých sa snažíme vytvárať tie najlepšie podmienky pre ich workshop alebo pobyt. Tak isto spolupracujeme s ľuďmi ktorí vyrábajú hand-made výrobky a môžu si ich prezentovať v našich priestoroch. Prostredníctvom OZ Spoločenstvo Lovinka vieme spolupracovať aj na rôznych verejno-prospešných a neziskových projektoch.  Pokial by ste mali záujem začať s nami spolupracovať, prosím kontaktujte Tinku Hegyiovú emailom thegyiova @ gmail.com alebo telefonicky na 0907 407519