spoločenstvo L O V I N K A
občianske združenie

 

Zámerom spoločenstva Lovinka je vytváranie, podporovanie a propagovanie priestoru pre trvalo udržateľný život. Chápeme to ako posun do novej kultúry ľudského druhu. Trvalo udržateľný životný priestor je pre nás vrcholom evolučného vedomia človeka. Trvalá kultúra, pemanentne udržateľná kultúra, teda permakultúra je základným postojom nášho prejavu. Spoločenstvo Lovinka sa snaží o celistvý prístup k permakultúre na štyroch úrovniach ľudskej bytosti.:

– Duchovnej
– Mentálnej
– Emočnej
– Fyzickej

Sme na ceste za slobodou.

Náš základný tábor sme rozložili na posvätnom mieste stráženom predkami slávnych Slávov medzi obcami Lovinobaňa a Cínobaňa. Naše zázemie nazývame „Lovinka“. V tomto stredisku sme otvorili možnosti na spoločné rozjímanie, vzdelávanie, zdieľanie aj cvičenie, ktoré smeruje k oslobodeniu ľudskej mysle i duše.

Bratom nášho „tábora“ je zázemie jogy Nekonečného uzla, ktoré nazývame „Prameň života“. Je v blízkosti Lovinky, len 20 minút chôdze a predsa ukryté v tichu hory. V pokoji lesa a energie prameňov živej vody je otvorené miesto na sústredené cvičenie tela a mysle.

Prajeme si byť osožní okoliu vytváraním priestoru na vzdelávanie aj praktické aplikovanie v témach:

 1. Duchovnej slobody a podpory vedomého formovania filozofie, ktorá s rešpektom a úctou prispieva k tolerancii a uznaniu života
 2. Realizovania aktivít zameraných na rozvoj kultúry a kultúrnych akcií
 3. Vzdelávacích seminárov zameraných na budovanie vzťahov a zdravého sebavedomého prejavu, napojených tiež na obohacujúce aktivity s deťmi
 4. Inšpirácie i nácviku rôznych metód meditácií a vedomého prístupu k psychickej hygiene, ktorá vedie k harmonickému životnému štýlu
 5. Aktivít zameraných na podporu vitality (joga, cchi-kung …) a budovania telesnej kultúry
 6. Realizovania aktivít zameraných na šírenie povedomia zdravého životného štýlu a harmonickej životosprávy
 7. Vytvárania sociálno-ekonomických modelov pre trvalo udržateľný život
 8. Propagácie ochrany prírody a životného prostredia
 9. Vytvárania podmienok pre tvorbu trvalo-udržateľných záhrad s pôvodnými plodinami
 10. Realizovania aktivít zameraných na podporu tradičného chovu zvierat
 11. Zvyšovania povedomia v oblasti prírodného staviteľstva a tradičných remesiel
 12. Podpory technológií prispievajúcich k trvalo udržateľnému životu

Pozývame do nášho spoločenstva všetkých, ktorým sú naše témy blízke. Budeme vďační za Vašu podporu spoločenstva Lovinka cielenou osvetou aj konkrétnou spoluprácou. Pomôžte nám rozšíriť vedomie vo svojom okolí o našej snahe a staňte sa súčasťou nášho spoločenstva.Členov podporovateľov spoločenstva Lovinka dokážeme oceniť otvorenými dverami v našich centrách, ako aj inými výhodami.

 

Pre bližšie informácie nás kontaktujte