Milí priatelia, aj tomto roku Vás oslovujeme s možnosťou venovať 2% z Vašich daní na podporu budovania  LOVINKY ako aj PRAMEŇA ŽIVOTA ( centrum Mateja Jurenku ktoré sa nachádza  nad Lovinkou ) 

Ako sami viete, rekonštrukcie sú finančne veľmi náročná a nezaobídeme sa bez Vašej pomoci. Pokiaľ s nami sympatizujete a chceli by ste nám pomôcť,  prosím prečítajte si nasledujúce inštrukcie, ako to uskutočniť. Ak by ste náhodou mali nejaké nejasnosti, kľudne ma kontaktujte na peterman32@gmail.com alebo telefonicky na 0905 564220.

So srdečným pozdravom a vďakou za Lovinku a Prameň Života
Peter, Tinka a Matej

 Informácie o našom združení pre účely vyplnenia tlačiva :
 
Obchodné meno alebo názov         : Spoločenstvo Lovinka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo        : Cinobaňa 350,  985 22 Cinobaňa 
Právna forma                                  : Občianske združenie
IČO                                                 : 45020809

Potvrdenie o tom, že sme v zozname príjimateľov pre 2% z dane nájdete tu.
Darovanie 2% je jednoduché, nižšie nájdete presný popis, ako postupovať!

Som ZAMESTNANEC, ako mám postupovať?

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 3. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. 
 4. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Stiahnuť si ho môžete tu TLAČIVO  Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.Tak isto treba doplniť informácie o prijimateľovi, ktorý je :
Obchodné meno alebo názov : Spoločenstvo Lovinka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo : Cinobaňa 350,  985 22 Cinobaňa 
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 45020809
5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením *** , doručte do 30.04.2020 na váš daňový úrad   – adresu si nájdete tu: 
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Tlačivá si nájdete tu :
7.  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Som FYZICKÁ OSOBA alebo ŽIVNOSTNÍK, ako mám postupovať?

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.  Viac informácii o dobrovoľníckej činnosti nájdete tu.
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné :

  Obchodné meno alebo názov  : Spoločenstvo Lovinka
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo : Cinobaňa 350,  985 22 Cinobaňa 
  Právna forma : Občianske združenie
  IČO : 45020809
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo /3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Som PRÁVNICKÁ OSOBA (firma), ako mám postupovať?

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.


  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020 ) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Obchodné meno alebo názov : Spoločenstvo Lovinka
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo : Cinobaňa 350,  985 22 Cinobaňa 
   Právna forma : Občianske združenie
   IČO : 45020809
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

  3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 1. 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.