Jozef Králik

Moje meno je Jozef Králik a moje rozhodnutie žiť a pôsobiť na Lovinke vyplynulo z dlhoročných skúseností zo seminárov a rôznych motivačných akcií, ktoré som na tomto čarovnom mieste absolvoval.

Od mája 2018 tu žijem a zdieľam svoje rozpoznania s úžasnými bytosťami, ktoré na Lovinke žijú, alebo tu zavítajú v rámci osobného rozvoja… Cez dotykové a energetické terapie, čínske cvičenia a formy ako Čchi-kung a Tchai-či, dynamické a vedené meditácie, homeopatiu a vedomú tvorbu reality – vediem svojich klientov k uvedomeniu si vlastnej hodnoty a prevzatiu zodpovednosti za svoj život. Cieľom a výsledkom je život v hojnosti a blahobyte v celej jeho rozmanitosti a na všetkých úrovniach bytia…