Odhalenie Bohyne/The Goddess Unveiled

Viac o workshope

  • piatok | 26. April 2019 to nedeľa | 28. apríla 2019
  • 10:00 - 17:00

Máš pocit, že stále len dávaš a nič sa ti nevracia naspäť?

Poď milá sestra, tvoja vnútorná Bohyňa ťa volá..
– aby si znova objavila svoju posvätnosť
– svoju silu a moc
– aby si sa prebudila do krásy a blaženosti tohto sveta

Odhalenie Bohyne – srdcová čakra
tantra seminár pre ženy

– Využiť silu srdca ako portál k objaveniu svojej božskosti.
– Zlepšiť svoje vzťahy: k sebe, k partnerovi, k druhým ženám, k matke a všetkým ostatným.
– Preliečiť zranenia srdca: odmietnutia, sklamania, bolestivé rozchody, stratu blízkej osoby, krivdy, smútok, nenaplnené želania…
– Zahodiť sebakritiku a negatívne posudzovanie svojho tela a cítiť sa v ňom opäť pohodlne, uvoľnene a sexi.
– Pustiť strachy, pochybnosti a neistotu.

Viac info a prihlásiť sa môžeš tu na tomto linku:
www.amrita.sk/tantra/modul1

Chata Lovinka: 26.4.-28.4.2019
Lektorky: Amrita a Tanmaya
Jazyk: slovenčina s prekladom do angličtiny

Ponor sa do starodávnych meditácií, spontánneho tanca, zdieľaní, masáží a posvätných rituálov. Prelieč svoju ženskú dušu a otvor sa prijatiu viac lásky, extáze a vnútornej múdrosti, aby si zažila svoju božskosť.

———————————————————————————-
English:
Do you have the feeling that you are giving and nothing is coming back?

Come beloved sister, your inner Goddess is calling you…
– to reclaim your divinity back
– your strength and power
– so you can awaken to the beauty and bliss of this world

– Use the power of the heart as a portal to your Godliness.
– Improve your relationships: to yourself, to your partner, to other women, to your mother and to everyone else.
– Heal your heart’s wounds: rejections, disappointments, painful breakups, loss of a close person, injustice, sadness, unfulfilled desires.
– Throw away your self criticism and negative judgments about your body so you can feel comfortable, relaxed and sexy.
– Release fears, insecurities and hopelessness and open up to receive unconditional love.

For more information and booking please click this link:
http://amrita.sk/en/module4

Chata Lovinka, Slovakia: 26.4.-28.4.2019
Teachers: Amrita a Tanmaya
Language: Slovank and English

Dive into ancient meditations, intuitive dance, sharing, massages and sacred rituals. Heal your woman’s soul and open up to receive more love, ecstasy and inner wisdom to embody your Godliness..