Investujte 2% do zázemia slobody. Pomôžte budovať útočisko mieru, harmónie a lásky pod záštitou občianského združenia spoločenstvo LOVINKA

Milí priatelia aj tento rok Vás oslovujeme s možnosťou venovať 2% z Vašich daní do projekov budovania LOVINKY ako aj PRAMEŇA ŽIVOTA ( centrum Mateja Jurenku ktoré sa nachádza  nad Lovinkou )  ktoré pre Vás rekonštruujeme a prevádzkujeme. 

Pre rok 2016 máme pripravené viaceré plány medzi ktoré patria : 

  1. Sprevádzkovanie LESNÉHO KLUBU alebo LESNEJ ŠKÔLKY na Lovinke, kde by mohli deti tráviť svoj volný čas v súlade s prírodou
  2. Revitalizáciu prameňa LOVINKA ktorý sa nachádza pod Lovinkou, tak aby sa na tomto mieste dalo okúpať v čistej pramenitej vode v teplých letných mesiacoch ( a otužilci aj v zime )
  3. Organizáciu spoločenských stretnutí ako  pravidelné cvičenia JOGY pod vedením Mateja Jurenku,stretnutia vyznávačov zdravého životného štýlu ZDRAVÁ VEČERA,liečivých ženských kruhov, ako aj ďaľších zaujímavých spoločenských stretnutí
  4. Organizáciou víkendoviek so zaujímavými lektormi
  5. Ďaľšou rekonštrukciou Lovinky ako aj Prameňa Života, tak aby ste sa u nás mohli cítiť čo najlepšie
  6. a množstvo ďaľšieho

Priatelia, spoločnými silami budujeme priestor, kde sa môžete vzdelávať, relaxovať a načerpať energiu. Úloha je to náročná a preto Vás prosíme o pomoc.

V prípade ak nás chcete podporiť a rozhodli ste sa investovať 2% z Vašich daní do rozvoja občianskeho združenia Spoločenstvo Lovinka a našich projektov, prosím prečítajte si nasledujúce inštrukcie, ako to uskutočniť. Ak by ste náhodou mali nejaké nejasnosti, kľudne nás kontaktujte na peterman32@gmail.com alebo telefonicky na 0905 564220.

So srdečným pozdravom a vďakou za Spoločenstvo Lovinka

Tinka, Matej a Peter

 Informácie o našom združení pre účely vyplnenia tlačiva :
 
Obchodné meno alebo názov      : Spoločenstvo Lovinka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo      : Cinobaňa 350,  985 22 Cinobaňa 
Právna forma                                 : Občianske združenie
IČO                                                 : 45020809
Postup krokov pre zamestnancov :

Presný postup pre zamestnancov je napísaný tu. Je dôležité čím skôr požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane ( DO 15.2 ) , ale prax je taká že po dohode účtovníka a zamestnanca sa to dá urobiť bežne aj neskôr.

Prikladáme Vám aj predvyplnený formulár pre zamestnancov

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2016: